Loading...
SUPPORT ONLINE
 • 043 5568 182
  043 5568 183


 • Fax: 043 5568184
 • Máy lẻ:
  403 - P. KD Điện Tự động
  401 - P. KD Điện chiếu sáng

Lượt truy cập
 • 2
 • 112
 • 709,894

Lượt xem: 2686

CÁC DỰ ÁN CHIẾU SÁNG TKĐN TIÊU BIỂU TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

Mã sản phẩm : 1496737174

0VNĐ
Số lượng:

  CÁC DỰ ÁN CHIẾU SÁNG TKĐN TIÊU BIỂU TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP
  STT Tên dự án Nội dung dự án Kết quả dự án
  1 Cải tạo và thay thế hệ thống ánh sáng phòng điều khiển khối 1+2; khối 3+4 Dây chuyền 1 Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại. - Khảo sát, hiện trạng lập phương án kỹ thuật thay thế hệ thống chiếu sáng công nghệ truyền thông sang công nghệ Led  nhằm giảm tiêu hao điện năng, giảm mức ô nhiễm môi trường.
  - Thực hiện cung cấp và lắp đặt hệ thống chiếu sáng mới bằng đèn Panel LED thương hiệu Navray (Hàn Quốc).
  - Đo lường kết quả về mức tiết kiệm điện năng và mức giảm khí phát thải CO2 do tiết kiệm điện năng và tăng cường chất lượng ánh sáng.
  - Tiết giảm 45%-50% điện năng tiêu hao.
  - Chất lượng ánh sáng được cải thiện.
  - Mầu ánh sáng phù hợp gần với ánh sáng tự nhiên.
  - Điều khiển giảm cường độ ánh sáng phù hợp với mức tăng giảm ánh sáng tự nhiên.
  - Giảm khí phát thải tương ứng với mức giảm điện năng.
  2 Cải tạo, thay thế hệ thống ánh sáng phòng điều khiển Trung tâm nhà máy Nhiệt điện Phả Lại - Khảo sát, hiện trạng lập phương án kỹ thuật thay thế hệ thống chiếu sáng công nghệ truyền thông sang công nghệ Led  nhằm giảm tiêu hao điện năng, giảm mức ô nhiễm môi trường.
  - Thực hiện cung cấp và lắp đặt hệ thống chiếu sáng mới bằng đèn Panel LED thương hiệu Navray (Hàn Quốc).
  - Đo lường kết quả về mức tiết kiệm điện năng và mức giảm khí phát thải CO2 do tiết kiệm điện năng và tăng cường chất lượng ánh sáng.
  - Tiết giảm 45%-50% điện năng tiêu hao.
  - Chất lượng ánh sáng được cải thiện.
  - Mầu ánh sáng phù hợp gần với ánh sáng tự nhiên.
  - Điều khiển giảm cường độ ánh sáng phù hợp với mức tăng giảm ánh sáng tự nhiên.
  - Giảm khí phát thải tương ứng với mức giảm điện năng.
  3 Giao nhận thầu xây lắp cải tạo hệ thống chiếu sáng lò 1A, 1B gian máy của nhà máy Nhiệt điện Phả Lại - Khảo sát hiện trạng lập phương án kỹ thuật thay thế hệ thống chiếu sáng cũ bằng hệ thống chiếu sáng TKĐN, bằng công nghệ chiếu sáng hiệu suất cao.
  - Thực hiện cung cấp và lắp đặt HTCS mới bằng đèn HSC thương hiệu Sylvania.
  - Đo lường mức tiết kiệm điện, chất lượng ánh sáng.
  - Tiết giảm 40% điện năng tiêu hao.
  - Tăng cường chất lượng ánh sáng.
  - Tăng cường độ bền của thiết bị trong điều kiện môi trường làm việc có nhiệt độ cao, độ bụi lớn.

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật
Đối Tác
Check Mail