Loading...
SUPPORT ONLINE
 • 043 5568 182
  043 5568 183


 • Fax: 043 5568184
 • Máy lẻ:
  403 - P. KD Điện Tự động
  401 - P. KD Điện chiếu sáng

Lượt truy cập
 • 1
 • 471
 • 737,727

Hợp Tác Quốc Tế

  18/05/2017

HỢP TÁC QUỐC TẾ

- Thành viên của cá hiệp hội:

1/ Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI).

2/ Thành viên của Hội Điện lực Việt Nam.

3/ Thành viên của Hội Chiếu sáng Việt Nam.

4/ Thành Viên Hội chiếu sáng Quốc Tế.

5/ Thành viên tham giá các dự án Chiếu sáng TKNL UNDP, UNEEP và EU.

- Các dự án đã và đang tham gia

1/ Chiếu sáng công cộng hiệu suất cao tại Việt Nam VEEPL do UNDP tài trợ.

2/ Dự án về động cơ 3 pha hiệu suất cao do Hiệp hội đồng Quốc tế/UNEEP tài trợ.

3/ Dự án về giáo trình chiếu sáng HSC cho Philipin, Thái Lan, Việt Nam do Quĩ Môi trường EU tài trợ.

4/ Dự án: "Phát triển và thúc đẩy công nghệ LED cho chiếu sáng chung ở Việt Nam"  do GEF/UNDP tài trợ.

5/ Và các dự án khác……

CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU – HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC HQNL

STT

Nội dung

1

Hợp tác đồng tổ chức Hội thảo khoa học “Sử dụng bóng đèn TKĐN tại Việt Nam” tổ chức tại Hà Nội với sự bảo trợ của Bộ KH – CN, việt KHVL để làm cơ sở đề xuất dự án “Chiếu sáng TK và HQ tại Việt Nam” VEEL với Bộ KH – CN.

2

Tham gia các hoạt động  trình diễn mô hình “Chiếu sáng TKĐN cho các đô thị Việt Nam” để làm cơ sở đề xuất dự án Quốc Gia “Chiếu sáng công cộng hiệu xuất cao tại Việt Nam” VEEPL do Quĩ môi trường toàn cầu GEF và UNDP tài trợ.

3

Hợp tác với chương trình: Kế hoạch hóa và phát triển năng lượng Hà Lan: EDP thực hiện dự án “Trình diễn mô hình chiếu sáng TKĐN trong các khách sạn và tòa nhà cao tầng tại Hà Nội”.

4

Hợp tác với Ban điện nông thông thuộc EVN xây dựng các giải pháp chiếu sáng TKĐN trong chương trình DSM/EE do bộ Công thương thực hiện với sự tài trợ của WB.

5

“Nghiên cứu và trình diễn thử nghiệm các mô hình chiếu sáng hiệu suất cao tại Việt Nam” – báo cáo khoa học tại Hội thảo Quốc tế “Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong chiếu sáng công cộng tại Việt Nam” – thuộc dự án VEEPL mã số VIE/00/G43.

6

“Khảo sát hiện trạng hệ thống chiếu sáng  trong trường học, bệnh viện, bưu điện tại Việt Nam” – Hợp đồng dịch vụ A thuộc dự án VEEPL mã số VIE/00/G4.

7

“Soạn thảo chương trình kiểm toán năng lượng hệ thống chiếu sáng và chương trình cho các dự án trình diễn” – Hợp đồng dịch vụ 26 – Dự án VEEPL mã số VIE/00/G4.

8

“Tư vấn quốc gia về thu thập số liệu và đánh giá ngành chiếu sáng LED tại Việt Nam” – Hợp đồng số: NC12-2015/01 thuộc dự án quốc gia “Phát triển và thúc đẫy công nghệ Led cho chiếu sáng chung tại Việt Nam  - Do quĩ môi trường toàn cầu (GEF) và UNDP tài trợ.

9

“Nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng MEPS cho động cơ công nghiệp tại Việt Nam” – HĐ dịch vụ với Trung tâm phát triển Đông Nam Á CDC-SEA.

Bình luận

Đối Tác
Check Mail